Dobrý den! Dette er en test av postkortet fra Praha. I dag har vi løpt rundt som to japanske turister og pekt med kameraet på både den ene og det andre.
 
Kjetil Høiby
Storgata 46.
2609 Lillehammer